VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

Gazipaşa Malmüdürü Ömer Faruk Harmancı, 22-28 Şubat tarihleri arasında kutlanacak 27. Vergi Haftası’nın ilçemizde yapılacak çeşitli etkinlikler kutlanacağını söyledi.

SAĞLIKLI bir vergi bilincinin oluşturulması, toplumun tüm kesimine benimsetilmesi için 1990 yılından itibaren her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanan vergi haftasının bu yıl 27.’si törenlerle kutlanacak. Kutlama programı hakkında bilgi veren Malmüdürü Harmancı, “Bugün başlayacak olan Vergi Haftası Kutlamaları hafta boyu devam edecek. Gazipaşa Malmüdürlüğü olarak, bugün saat 09.00’da, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile vergi haftası etkinlikleri başlatılacaktır. Bu tören sonrasında, Malmüdürlüğü, vergi haftası etkinlikleri ile ilgili olarak bilgi vermek ve programı sunmak üzere Sayın Kaymakamımız Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret edecek. Vergi Haftası boyunca Gazipaşa Belediyesi, ilçemizdeki meslek odaları ve meslek kuruluşları da program dahilinde ziyaret edilecektir” dedi.

“ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER YAPILACAK”

Malmüdürü Harmancı, hafta boyunca vergi ödevini aksatmadan yerine getiren mükellefleri ziyaret ereceklerini belirterek; “Ülkemizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacak ve geleceğin mükellefleri olacak” öğrencilerimize yönelik etkinliklerde bulunulacaktır. Bu çerçevede öncelikle sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması amacıyla ilköğretim okullarına ziyaretler düzenlenecek, yapılan ziyaretlerde öğrencilerimize verginin önemi ve vergi ödevine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Yine mükelleflerimizi bilgilendirmek ve vergi ödevini uzun süredir aksatmadan yerine getiren ve vergisini ödeyen mükelleflerimize çalışanlarımız tarafından hafta için de adreslerinde ziyaret edilecek, kendilerinin görüş ve önerileri alınacaktır” diye konuştu.

“VERGİ EKONOMİYİ YÖNLENDİREN BİR ARAÇTIR”

Verginin ekonomiyi yönlendiren bir araç olduğunu söyleyen Harmancı, “Bilindiği gibi vergi, sadece kamu harcamalarının finansmanını sağlamak için alınan bir kaynak olmayıp aynı zamanda ekonomiyi yönlendirmede önemli bir araçtır. Bu kapsamda, kayıtlı ekonomiye geçiş ile sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulması, kamu maliyesindeki iyileştirmenin hızlandırılması ile mali dengesizleri azaltıp enflasyonun makul seviyelere çekilmesi ve büyüme ortamının sağlanması temel hedefleri dikkate alındığında, verginin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.  Bu hedeflere ulaşmadaki en önemli unsurun vergi gelirleri olduğu gerçeğini kabul ettiğimizde, mükellefler tarafından beyan edilecek gelirlerin gerçek durumu yansıtması ve bu gelirler üzerinden hesaplanan vergilerin süresi içinde ödenmesi çok daha büyük önem arz etmektedir.

“HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK EN ÖNEMLİ VİZYONUMUZDUR”

Verginin, yerinde ve zamanında alındığında ekonomik dengesizliklere çözüm olacağını belirten Harmancı, “Kamu kesimi finansmanının en sağlam kaynağı olan vergi, yerinde ve zamanında alındığı sürece, aynı zamanda gelir dağılımının adil şekilde dağıtılması için bir araç ve bu sayede sosyal ve ekonomik dengesizlikler için bir çözüm olacaktır. Bu çerçevede Malmüdürlüğü olarak, Maliye Bakanlığı emir ve talimatları ve yürürlükteki yasal düzenlemeler doğrultusunda toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak amacıyla; verginin adil, tarafsız ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplanmasını sağlamak, hizmet kalitemizi arttırmak, toplam kalite, stratejik yönetim, performans yönetimi gibi çağdaş yönetim yaklaşımlarıyla kamu yönetim anlayışının bütünleşmesine katkıda bulunmak, Kurum olarak benimsemiş olduğumuz “Saydamlık”, “Hesap Verilebilirlik” ve “Mükellef Odaklılık” ilkeleri doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmek en önemli vizyonumuzdur.  Bu duygu ve düşüncelerle, mükelleflerimize ülke ekonomisine kattıkları artı değerden dolayı şükranlarımızı sunarız, 27. Vergi Haftasının vatandaşlarımıza, mükelleflerimize ve tüm personelimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.