ADD’DEN AİDAT BORCU ÇAĞRISI

ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şube Başkanı Fehmi Tuncer, aidat borcu olan üyelere çağrıda bulundu. ADD Gazipaşa Şube Başkanı Tuncer, ADD Genel Merkezi’nin tüm şubelere gönderdiği yazı ile aidatlarını ödemeyenlerin üyeliğinin düşürüleceğini duyurdu.

ADD Şube Başkanı Tuncer, Mart ayı içinde kongre yapacaklarını, şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkının, aidatını ödeyen üyelerde olacağını söyledi. Tuncer aidat borcu olan üyelere çağrıda bulunarak, “Daha önce yaptığımız tüm uyarılara karşın bazı üyelerimizin aidatlarını ödemediğini tespit ettik. Dernek tüzüğümüze göre üyelik aidatını ödemeyenlerin, üyelikleri düşürülmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu olarak hiçbir üyemizin derneğimizle olan bağlantısının koparılmasını istemeyiz. Ancak, tüzüğümüzün gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz. Aidat borcunu en kısa zamanda ödemeyenlerin, ADD Genel Merkezi’nin talimatı ile üyeliklerinin düşürüleceğini bir kez daha hatırlatırız” dedi. Dernek Başkanı Tuncer, ADD Genel Merkezi gönderilen uyarı yazısında şu ifadelerin yer aldığını söyledi; “Medeni Kanun, rernekler yasası ve bunlarla ilgili mevzuat ve tüzüğümüze göre; dernek üyeleri aidat ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidat borcunu ödemeyen üyelerin üyelikleri düşeceğinden, şube yönetim kurulları bu durumu karar altına alıp Genel Merkeze üyelik kaydının kapanması için bildirimde bulunma zorunluluğundadır. Yine Derneğimizin “üyelik ve şube genel kurulları” yönergesinin II/A maddesinde; şube genel kurulu hazirunu aidatını ödeyen üyelerden oluşur hükmü yer almaktadır. Özetle, şube genel kurullarında seçme ve seçilme hakkı, aidatını ödeyen üyelere aittir. Yine şube genel kuruluna katılma hakkı bulunduğu gerekçesiyle hazırlanan üye listeleri “şube kayıtlarına uygundur” ibaresi yazılarak genel merkeze gönderilip, genel sekreterlikçe genel merkez kayıtlarına uygunluğu sağlandıktan sonra, altına “genel merkez kayıtlarına uygundur” ibaresi yazılıp, “kesinleştirildikten” sonra şubeye geri gönderildiğine ve “bu liste” şube yönetim kurulu tarafından imzalanıp mühürlenip askıya çıkarıldığına göre; genel kurulun bu listede adları yazılı üyelerin katılımıyla yapılacağı da tabiidir. Öte yandan, hazirun listesinin genel merkezce onaylanıp kesinleştirilmesi tarihinden sonra şubeye yapılacak üyelik başvuruları (Genel Merkez Genel Yönetim Kurulu onayından geçse de) bu üyelerin yapılacak genel kurula katılmaları da mümkün değildir. Yine, Tüzük gereği 2 yılda bir yapılan şube olağan genel kurullarında aynı zamanda şubenin genel merkez genel kurul delegeleri de 2 yıllığına seçildiğine göre, salt şube yönetiminin geçici olarak yenilenmesi sonucunu doğuran olağanüstü şube genel kurullarında, genel merkez genel kurul delege seçimi yapılamaz. Yine, tüm şube olağan genel kurullarının en geç 26 Mart 2016’ya kadar yapılması tüzük hükmü gereği olup, nisan ve mayıs aylarında genel kurul yapacak şubelerimizin olağan genel kurullarını tüzük uyarınca geriye çekmeleri gerekmektedir. Bu genelge ekte yer alan yönerge hükümlerini esas alarak düzenlenmiş olup yapılacak genel kurul hazırlık çalışmalarınızın ekli yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.”