KÖSE’DEN YAZAR KASA POS AÇIKLAMASI

YAZAR kasaların kullanma mecburiyeti, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Bu kapsamda 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı, 1 milyon lirayı aşan mükellefler bugün yeni nesil yazar kasa kullanmaya başlayacak.

Konu hakkında bilgi veren Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köse, “Bilindiği üzere 117.06.2013 tarihli ve 2013/56 sayılı genelgemizle, yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacağı açıklanmıştı. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine, Maliye Bakanlığı ile bizzat genel başkanımız tarafından yapılan görüşmelerde yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun bir yıl daha ertelenmesi talep edilmiştir. Görüşmeler sonucunda, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 466 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğu, 2014 yılı satışları brüt hasılatı 150 bin TL’nin altında olan esnaf ve sanatkarlar için ertelenmiş, diğer esnaf ve sanatkarlar için de kademeli bir geçiş süresi öngörülmüştür. Anılan Tebliğe göre, yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğu; 2014 yılı satışları; 150 bin TL’nin altında olanlar için 1 Ocak 2017 tarihinde, 150 bin TL ile 500 Bin TL arasında olanlar için 1 Ekim 2016 tarihinde, 500 bin TL 1 milyon TL arasında olanlar için 1 Temmuz 2016 tarihinde ve 1 milyon TL’nin üzerinde olanlar için de 1 Nisan 2016 tarihinde başlayacak” dedi.