“MİLLET İRADESİ HİÇE SAYILMIŞ”

Eğitim Bir Sen Gazipaşa Temsilcisi Ahmet Gül, 28 Şubat 1997 yılında yapılan Postmodern Darbe’nin yıl dönümünde yazılı bir basın açıklaması yaptı, Gül, yaptığı açıklamada: “28 Şubat, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı değişikliklerinin yapıldığı bir dönem olarak anılacaktır. Bu dönemde millet iradesi hiçe sayılmış” dedi.

EĞİTİM BİR SEN Gazipaşa Temsilcisi Ahmet Gül, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı Postmodern Darbesi için rakamların dilinden 28 Şubatı anlattı. Gül, “28 Şubat, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı değişikliklerinin yapıldığı bir dönem olarak anılacaktır. 28 Şubat sürecinin ilk müdahalesi, egemenlik hakkına karşı olmuştur. Bu süreci başlatanlar, halkın oylarının kayda değer bir önemi olmadığı, meclisin yetkili ve önemli bir kurum olmadığını bir kez daha göstermeye çalışmışlardır” dedi.

“DARBENİN AKTÖRLERİ UNUTULMAYA YÜZ TUTTU”

Darbenin aktörlerinin tarihin çöplüğünde unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Gül, yetkiyi milletten alanların ise milletin kalbinde hayırla yad edildiğini belirtti. Gül, “Demokrasinin halen değişik yollarla kesintiye uğratılmasını isteyenlerin 28 Şubat ve amillerini iyi analiz etmelerini, 27 Mayısı hatırlarından çıkarmamalarını, 12 Mart ve 12 Eylül’ün kuvvet timsali komutanlarının sonlarını iyi görmeleri gerektiğini, aksi takdirde tarihin tekerrür edebileceğini ve acılı demokrasi tarihimizin yeni acılarla içinden çıkılmaz durumları, hem ekonomik olarak hem de millet iradesi açısından gözyaşlarıyla seyredeceğimiz manzaraları yaşayabileceğimizi hatırlattı” diye konuştu.

“TOPLUM BASKI ALTINDA TUTULMUŞ”

Türkiye’de, 1960 yılından itibaren, her on yılda bir askeri darbe gerçekleştiğini söyleyen Gül, “Demokrasinin askıya alındığı darbelerde, TBMM ve siyasi partiler kapatılmış, millet iradesi hiçe sayılmış, sıkıyönetim ve olağanüstü hal uygulamalarıyla toplum baskı altında tutulmuş, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel insan hakları çiğnenmiştir. Bu itibarla, Türkiye’de demokrasinin yerleştirilememiş olmasında, söz konusu darbeler nedeniyle olağanüstü yönetim şartlarının halkın üzerinde bir tehdit unsuru gibi konuşlandırıldığı ve bu süreçler içerisinde halkın fikir ve vicdan hürriyeti ile ifade özgürlüğünün kısıtlandığı açıktır” şeklinde konuştu.

Eğitim Bir Sen Gazipaşa Temsilcisi Ahmet Gül, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Şimdilerde bazı sendikaların haktan ve hukuktan dem vurmasının, o dönemde kıllarını kıpırdatmadan yapılanların tamamını onaylamalarının, onlar açısından nasıl bir açmaza düştüklerinin en güzel kanıtıdır. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarının 10 ağaç için milyonlarca dolarlık zarar verip onlarca cana kıymaları, 28 Şubat mağdurlarının binlercesinin müspet hareket ederek illegal örgütlere prim vermeden hak mücadelelerini meşru zeminde yapmalarının altında yatan gerçek, birilerinin ipinin kökleri dışarıda bir zındıka komutasının elinde olduğunun ispatından başka bir şey değildir.”

28 Şubat Darbesi’nin rakamlarla daha iyi anlaşılacağını vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı: “28 Şubat sürecinde fişlenen Milli Eğitim Bakanlığı personeli sayısı 4 bin 625, MİT tarafından irtica ile ilişkili görülen kamu personeli sayısı 2 bin 639, MİT tarafından irticacı olarak fişlenen öğretmen sayısı 949, İrtica gerekçesiyle hakkında rapor tanzim edilen vali / kaymakam sayısı 210, Kaymakamlıktan el çektirilen kaymakam sayısı 71, Hakkında inceleme başlatılan emniyet mensubu sayısı 331, İdari cezaya uğrayan emniyet mensubu sayısı 53, İrtica gerekçesiyle meslekten atılan Diyanet personeli sayısı 128, Kılık-kıyafet yasağı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan yükseköğretim kurumları personeli sayısı 139, İrtica gerekçesiyle disiplin cezası verilen Diyanet personeli sayısı 396, MİT tarafından irticacı olarak fişlenen öğretim görevlisi sayısı 418”