MÜFETTİŞLER BÜYÜKŞEHİR LEHİNE KARAR VERDİ

İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde vatandaşlara hizmet verebilmek için yaptığı personel görevlendirmelerini inceledi. Müfettişler, yaptıkları inceleme sonunda “Belediyelerin yeni Büyükşehir Kanunu ile görev alanına giren ilçelere personel ataması yapma yetkisine tereddütsüz bir şekilde sahip” kararı verdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, yeni Büyükşehir Kanunu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet alanına giren ilçelere yapılan personel görevlendirmeleri ile yapılan şikayetleri inceledi ve ortaya atılan iddiaların delillerinin olmadığına karar verdi. İlçelere daha iyi hizmet götürebilmek için yapılan görevlendirmelerin personelin düşüncelerine, siyasi eğilimlerine göre yapıldığı, personelin fişlendiği, mobing uygulandığı, görev yolluklarının ödenmediği iddialarını da inceleyen Bakanlık müfettişleri, Belediyelerin kendi hizmet sınırları içinde personel görevlendirilmesi yapma hakkına sahip olduğunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de bu hakkını kullandığını belirtti. Bakanlığın 2015/367 nolu kararında, Büyükşehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırlarına genişlediği belirtilerek, belediyelerin ilçelerdeki hizmetleri yürütebilmek için ilçelere personel ataması yapabilme yetkisiyle ilgili herhangi bir tereddüt bulunmadığı vurgusu yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR MAHKEME KARARLARINA UYDU

Yapılan ilk görevlendirmeler sonrasında idari yargı makamlarının bazı görevlendirmeleri iptal ettiği kaydedilen kararda, verilen mahkeme kararlarının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığına dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce kabul edilen Memur Kadrolarının Tahsisi Hakkında Yönetmeliği’yle yapılan atamalara bir standart getirildiği de ifade edildi.

PERSONEL TEK BİR SENDİKA ÜYESİ DEĞİL

Yapılan tüm görevlendirmeleri inceleyen İçişleri Bakanlığı Müfettişleri, belirli bir siyasi görüşe sahip ve tek bir sendikanın üyesi olan personelin görevlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına karar verdi. Kararda, görevlendirilen memurların iddia edildiği gibi tek bir sendika üyesi olmadığı, farklı sendikalara üye olduklarının belirlendiği, bu nedenle Tüm-Yerel-Sen üyelerini cezalandırmaya yönelik bir atama olduğunu söyleme imkanı bulunmadığı kaydedildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ YOK

Antalya Valiliği İnsan Hakları İhlallerini Araştırma ve İnceleme Komisyonu’nun ve İnsan Hakları Kurulu’nun raporunda geçen beyanların doğruluğunu ispatlayıcı herhangi bir ifade, tutanak ve belge bulunmadığına dikkat çekilen kararda, memurların görev yerlerinde veya mesai saatleri içinde görev yerlerinde olmaya elverişli yerlerde ikamet etmelerinin gereklilik haline geldiği belirtildi.

İDDİALARIN DELİLİ YOK

Bakanlık Müfettişleri tarafından verilen kararda, ortaya atılan iddiaların dayanağının olmadığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı, dış ilçelere memur ataması veya görevlendirmesi işlemlerinin bazı personelin kişisel verilerine girilerek elde edildiği, düşüncelerine, siyasi eğilimlerine görev fişleme üzerine yapıldığı, bu uygulamanın mobing olduğu, görev yolluklarının keyfi olarak ödenmediğini ve bu şekilde personelin bilinçli olarak mağdur edildiğini ispat edecek delil bulunmadığına karar verdi. İHA