“TARİH DERSİ, İKTİDARIN KENDİ SİYASAL ÇİZGİSİNE UYGUN HAZIRLANMIŞ”

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gazipaşa Şube Başkanlığı, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, gelecek yıl 9, 10, 11 ve 12. Sınıflarda okutulacak olan ‘Tarih Dersi’ içeriğini bilimsellikten ve objektiflikten uzak olduğunu söyledi.

ADD Gazipaşa Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Fehmi Tuncer, program içeriğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Başkan Tuncer, “Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, kendi web sayfasında kamuoyunun görüş ve önerilerine sunarak, 01.04.2016 tarihine kadar cevap beklediği ‘Taslak Öğretim Programları’ içinde yer alan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda gelecek dönemden itibaren okutulacak, ‘Tarih Dersi’ içeriği iktidarın kendi siyasal çizgisine uygun olup, bilimsellikten ve objektiflikten uzaktır” dedi.

“MİLLET KAVRAMININ BİRLEŞTİRİCİ YÖNÜNÜ ZEDELENMEKTE”

Genel Merkez tarafından program içeriğine yönelik itirazların yapıldığını belirten Başkan Tuncer, “Eğitim Bilimlerinin gerektirdiği “program hazırlama” ilkelerinden uzak biçimde hazırlanan müfredat içeriği, hedeflediği davranış kazanımları bakımından bilimsellikten uzak, gerici bir siyasal programın gereklerini gözeten, son derece tehlikeli ve sakıncalı unsurlarla doludur. Çünkü bu program içeriği, millet kavramının “birleştirici” yönünü zedelemekte ve tıpkı alt kimlik-üst kimlik tartışmalarında olduğu gibi, ayrıştırmaya yönelik bilinç oluşturacak unsurlar taşımaktadır” diye konuştu.

“ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 10. SINIFLARDA YER VERİLMEMİŞ”

Hazırlanan program içeriğinin Din Kültürü dersi içeriği gibi hazırlandığını belirten Tuncer, “Ünite başlıkları çok farklı anlamlar içerse de, verilen bütün örnekler, tartışma konuları ve bakış açıları çoğunlukla Osmanlı ve İslam Medeniyeti üzerinedir. 11. ve 12. Sınıflarda “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” dersinin zorunlu olması gerekçe gösterilerek, bu derste işlenen konulara 10. sınıflarda yer verilmemiş ve müfredattan çıkartılmıştır. Ayrıca “Osmanlı Adab-ı Muaşeret kuralları”, “Medrese ve tekkeler”, “Saray bünyesindeki oluşumlar”, “Osmanlı mahalle ve kıyafet kültürü” vb. konuların işlenmesi, inceleme, araştırma ve proje görüntüsü altında belli bir yaşam tarzını benimsetme çabasının sonuçlarıdır. Din Kültürü dersi içeriği gibi hazırlanan programda, Alimlerden, Ariflerden sıkça söz edilmekte ve “Anadolu’nun İslamlaşma sürecinde sufi şahsiyetlerin rolünü değerlendirir” gibi Eğitim Bilimine aykırı “kazanımlar” uydurulmaktadır” dedi.

“CUMHURİYET DEVRİMLERİ BATI ZORUYLA YAPILAN ISLAHATLARIN DEVAMI GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENMEKTEDİR”

Türkiye tarihi anlatılırken, Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme nedenlerinin gizlenmekte olduğunu vurgulayan ADD Şube Başkanı Tuncer, “12. sınıfların programı içinde yer bulan “Cumhuriyet Türkiyesi’nin Siyasi Düzeni” başlığı altında 27 Mayıs ve sonrası hazırlanan Anayasa, planlamaya dayalı kalkınma modeli, devletçilik anlayışı, tek parti dönemi, Kore’ye asker göndermeyi haklı çıkartmaya yönelik sorular, Osmanlı sonrası hilafet tartışmaları, Irak, Suriye ve Mısır’daki BAAS rejimleri ve birleşme projelerinin araştırılması gibi konular yukarda sözü edilen aynı siyasal bakışı sağlamaya yönelik gayretlerdir. Türkiye tarihi anlatılırken Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme nedenleri gizlenmekte, Cumhuriyet Devrimleri de 1774 -1974 yılları arasında ve daha önce Batı zoruyla yapılan ıslahatların devamı gibi gösterilmek istenmektedir” ifadelerini kullandı.

“SİZİ, KANUNLARA UYMAYA, GERÇEKLERE SADIK KALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Başkan Tuncer, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na uyarı da bulunduklarını belirterek, “Atatürk’ün dediği gibi: ‘Tarih yazmak, Tarih yapmak kadar mühimdir; yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtan bir hal alır.’ Gençlerimizi Atatürk ilkelerinin yol göstericiliğinde eğitmek, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğidir. Sizi hem kanunlara uymaya, hem de tarihsel gerçeklere sadık kalmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.