TOK: PİYANGO DEĞİL MÜCADELE

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir ve Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi Av. İsmet Tok, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan METEM davası ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Av. Tok, METEM davasında kazanılan sonucu piyango olarak değerlendirmenin doğru olmadığını ifade ederek, bunun için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Av. Tok, kendisi ile birlikte Av. Sema Şenli ve Av. Nazmiye Gül Özgürü’nün de bu davaya büyük katkı verdiklerini belirterek; “Davayı sürdürdük diyen kadar sürdürmeyi sağlayanların katkısını da unutmayalım” dedi.

Av. Tok, davanın gelişimi ile ilgili kamuoyu ile önemli bilgiler paylaştı. Av. Tok yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mahallesi’nde belediyeye ait 10 dönümlük arazi ile ilgili Gazipaşa Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yıllardır süren davanın sonuçlandığı, Mahkemenin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Gazipaşa Belediyesine 1 milyon 829 bin lira ödemesini uygun gördüğü ve METEM’in bulunduğu arazinin Gazipaşa Belediyesince yapılacak lisenin isminin Gazipaşa Belediyesi Lisesi olma koşuluyla verildiği, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gazipaşa Belediyesi arasındaki isim anlaşmazlığı nedeniyle Belediyece tazminat davası açıldığı, açılan bu davayı kazandıklarını ve kararın temyiz edilmeden kesinleştirilmesi hususunda AKP yetkilileri ile görüşmeler yaparak kazanılmış hukuku bir hak olarak paranın belediyeye aktarılmasını istedikleri belirtilmektedir. Ancak bu davanın nasıl devam ettirildiği ve nasıl kazanıldığı hususuna Belediye Başkanı Sayın Dr. Adil Çelik hiç değinmemektedir. Olayın oluşumu ve gelişimi ise şöyledir. METEM’in (Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi) bulunduğu arazinin intifa hakkı yapılacak liseye ‘Gazipaşa Belediyesi’ ismi verilmesi şartıyla Belediye Encümenin 30.11.1993 tarih ve 381 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Çok programlı Lise yapmış, ancak Gazipaşa Belediyesi ismini vermemiştir. 03.03.2010 tarih ve 064 sayılı Belediye Encümen kararı ile isim konulma şartı yerine getirilmediği için Milli Eğitim Bakanlığı lehine verilen intifa hakkı iptal edilmiş ve 24.03.2010 tarihinde Belediye Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine fazlaya olan hak saklı kalmak üzere Gazipaşa Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat ve ecri misil olmak üzere 10 bin TL’lik dava açılmış, mahkeme husumet yokluğu nedeniyle davayı reddetmiş, belediye temyiz etmiş, Yargıtay’da bozulmuş yeniden yapılan yargılamada keşif yapılmış bilirkişi raporunda Arazi değeri ve ecri misil bedeli olmak üzere 2 milyon TL civarında alacak belirlemiştir. Arazi değeri ve ecri misil bedeli bilirkişi raporu ile belirlendiğine göre yapılması gereken, ya ek dava ile veya ıslahla 10 bin TL üzerindeki alacak için dava açmaktır” dedi.

Av. Tok, ek dava açılması ile ilgili belediye meclis üyeleri Şema Şenli ve Nazmiye Gül Özgörü ile birlikte Belediye Başkanı Çelik’i ziyaret ettiklerini, Çelik’in ise 32 bin liralık mahkeme harcı nedeniyle ek dava açılmasına olumla bakmadığını söyledi. Av. Tok; “Belediye Meclis üyelerimiz Şema Şenli ve Nazmiye Gül Özgörü ile birlikte Başkan Çelik’i makamında ziyaret ettik. Ek dava açılması gerektiğini, açılmaması halinde belediyenin sorumlu olabileceği hususunu görüştük. Başkan Çelik ise, ‘Ben de isterim ama 32 bin TL gibi bir haç gerekiyormuş” gibi olumsuz görüşler ileri sürdü. Bunun üzerine, hiçbirimizin çok programlı lisenin yıkılmasına veya eğitimin engellenmesine taraf olmadığımızı ancak belediyemizin çok büyük ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğunun gündeme geldiği ve belediyece çeşitli konularda büyük miktarda krediler çekildiğini, hiç olmazsa belediyenin kamu kurumlarına Maliye, SGK gibi kurumlara olan borcu ile takası cihetine gidilmesini içerir 06.04.2015 tarihli Belediye Meclis toplantısında gündeme alınarak görüşülüp karara bağlanması için 02.04.2015 tarihli önerge verdik. Konu Mecliste görüşüldü bazı tartışmalar sonucu 06.04.2015 tarih ve 082 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile ek dava açılmasına oy birliğiyle karar verildi. Davayı sürdürdük diyen kadar sürdürmeyi sağlayanların katkısını da unutmayalım. Önergemizi olumlu oyları ile destekleyerek oy birliğiyle Meclisimizden geçmesini sağlayan Belediye Başkanımız ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

TOK-PIYANGO-DEGIL-MUCADELE-2