BAŞVURULAR BAŞLADI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçedeki öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşımacılığı yapan araçlara tahdit getiriyor. Fiilen servis taşımacılığı yapan araçlara verilecek tahdit ile korsan servisçiliğin de önüne geçilecek. Tahditli plaka için başvurular 1 Şubat-30 Mart 2016 tarihleri arasında Büyükşehir’in ilçe hizmet birimlerine yapılacak. Antalya merkezi ve ilçeler arası uygulama bütünlüğünün sağlanması, servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, denetimin etkin ve verimli yapılması, korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla İbradı, Elmalı, Demre, Finike, Kaş, Kumluca, Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Kemer, Korkuteli, Manavgat, Serik’te öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşımacılığında bulunan araçlara tahdit getiriliyor.

BAŞVURULAR İLÇE HİZMET BİRİMLERİNE

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, C plakalı araçlara tahdit getirilmesi sürecinin usul, esas ve şartlarının belirlendiği UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında; ilçelerdeki servis taşımacıları tahditli plaka almak için başvurularını 1 Şubat 2016-30 Mart 2016 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi’nin İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüklerine yapacak.

GENEL KURUL ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

 1. KAPSAM

Aşağıda belirtilen araçlar tahdit kapsamında değerlendirilecektir.

 1. a) Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonunun 21/10/2011 tarih ve 2011/141 sayılı kararı ile düzenlenen sıralı sistem düzenleme (C) plakalı servis araçları, (Tahditli plakaya dönüşmeyen sıralı sistem düzenleme (C) plakalarının UKOME Genel Kurul Kararı ile iptal edilmesi)
 2. b) 30.03.2014 tarihinden önce sivil plaka ile öğrenci, personel ve ücretsiz müşteri servis taşımacılığı faaliyeti gösteren ve bunu resmi/özel kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu onaylı sözleşme örneğini sunmak suretiyle belgeleyen gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçları,
 3. c) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından taşımacı esnaflarına yönelik geçerli bir “D2” ve “D4” Yetki Belgesi ile servis taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bunu resmi /özel kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu onaylı sözleşme örneğini sunmak suretiyle belgeleyen gerçek ve tüzel kişi taşımacıların araçları (yetki belgelerinin iptal edilmesi kaydıyla).
 4. İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Başvuru sahiplerinin yapmış olduğu taşımacılığa göre istenecek belgeler;

 1. a) 30.03.2014 tarihinden önce üzerine kayıtlı amacına uygun ticari servis aracının olması (30 Mart 2014 tarihi öncesi Ticari Servis aracı olup Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı onayı ile araç yenileme, satış vb. nedenler ile tescil tarihleri değişen servis araçları da kabul edilecektir.)
 2. b) Başvuru yapılan İlçede ikamet ettiğini belgelemesi.
 3. c) Başvuru yapılan ilçedeki ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu belgelemesi.
 4. d) Servis taşımacılığı yaptığını kanıtlar herhangi bir resmi/özel kurum ve kuruluş ile yapmış olduğu sözleşme aslı veya onaylı örneğinin bulunması.(kişiler fiili olarak servis taşımacılığı yaptığı ve bunu belgelediği ilçede taşımacılık yapabilecektir)
 5. e) D2 veya D4 yetki belgesi ile servis taşımacılığı yapanların yetki belgelerini iptal edeceklerine dair taahhütnameyi başvuru dilekçeleri ile birlikte sunması,
 6. f) Vergi kaydının bulunduğunu belgelemesi.
 7. g) Antalya Valiliği İl Trafik Komisyonunun 21/10/2011 tarih ve 2011/141 sayılı kararı ile düzenlenen (C) plakalı servis araç sahibi sıralı C plakasının iptal edilerek tahditli plakaya dönüşeceğine dair taahhütnameyi başvuru dilekçeleri ile birlikte sunması,
 8. h) Başvuru sahiplerinin; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2014 tarih ve 551 sayılı kararı ile uygun bulunan Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Tahsis Belgesi almak için aranan şartlara haiz olması,
 9. i) Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra edeceğini belirtir “Beyanname” örneğinin sunulması,
 10. BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU YERLERİ
 11. a) Başvuru Başlangıç- Bitiş Tarihi: 01.02.2016 – 30.03.2016
 12. b) İlk Başvuru Yerleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlükleri
 13. c) Başvuru Saatleri: Hafta İçi 08:00 – 17:00
 14. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRECİ

Gerçek ve tüzel kişilerin tahditli plaka başvurularının değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanacaktır.

 1. a) Aranacak şartlara sahip isteklilerin 2. maddede belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilk başvurularını 30.03.2016 tarihe kadar fiilen servis taşımacılığı yapmış olduğu ilçede bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüklerine yapması,
 2. b) İlçe Hizmetleri Şube Müdürlüğüne verilen başvuru dosyalarının eksiksiz verilmesi ve her hangi bir sebeple evrak konulmak üzere başvuru dosyalarının iade edilememesi,
 3. c) Başvuruların; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Başvuru yapılan ilçede bulunan İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği ile ilçede bulunan ilgili Meslek Odası temsilcilerinden oluşan ilçe komisyonlarınca değerlendirilmesi,
 4. d) İlçe değerlendirme komisyonu tarafından tüm başvuruların değerlendirilerek UKOME Genel Kuruluna rapor halinde sunulması,
 5. e) UKOME Genel Kurulunca İlçe komisyonlarından gelen raporların değerlendirilerek uygun olanların karar altına alınması
 6. f) UKOME Genel Kurul Kararının Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesi ve İlçe

Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü ilan panolarında yayımlanması, bildirimlerin panolara asılmak suretiyle ve Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yayımlanmak suretiyle yapılacağı hususunun başvuru evraklarını veren isteklilere bildirilmesi, kişilerin kendilerine ayrıca bir tebliğ yapılmayacağı konusunda yazılı onaylarının alınması,

 1. g) Tahditli plaka almaya hak kazananların, alınacak UKOME Genel Kurulu Kararından sonra 45 (kırkbeş) gün içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirlenen plaka alma bedelini Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veznesine yatırarak Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi başvuru yapması, süresi içerisinde başvuru yapmayanların tahdit hakkını kaybetmiş sayılması,
 2. h) UKOME Genel Kurul Kararı ile tahditli plaka alma hakkını elde edenlerin yeni plakalarının tescil işlemleri için, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığından ticari plaka tahsis belgelerinin alması ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil Birimlerinde yasal süresi içerisinde plakalarının tescil işleminin yapılması.