DESTEK TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, “Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu tebliğ ile Gazipaşalı birçok çiftçi devletten destek alabilecek. Destekten, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çiftçiler faydalanabilecek.

GAZİPAŞA’DA birçok çiftçinin rahat bir nefes almasını sağlayacak tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, “Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında dekar başına 100 lira küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak. Bu üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 metrekarenin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmayacak.

DESTEK BAŞVURULARI 31 EKİM’DE SONA ERECEK

Ödemelerin yıl içinde yapılacağı desteklere, çiftçiler 31 Ekim 2016 tarihine kadar başvurabilecek. Söz konusu destek ödemesi yıl içerisinde yapılacak. Üreticilere yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek. Destekleme kapsamındaki ürünlerin açıkta veya örtüaltı ünitelerinde üretiminin yapılıp yapılmadığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği kapsamında il/ilçe tespit komisyonlarınca örnekleme yöntemi ile yerinde tespit edilecek.

SAHTE VE GERÇEK DIŞI BELGELERE HUKUKİ CEZA UYGULANCAK

Haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılacak. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Tebliğ 16 Aralık 2015 tarihinden geçerli olacak.